Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR powstało na początku 1996 roku z inicjatywy niewielkiej grupy studentów, głównie z dawnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Założyciele do dziś żartują, że główną pobudką stworzenia organizacji był nadmiar energii i wolnego czasu. To, co osiągnęli, znacznie przekroczyło ich najśmielsze oczekiwania. Po 21 latach Wiggor jest „symulacją firmy”, organizującą projekty na ogólnopolską skalę i kreującą najlepszych studentów we Wrocławiu. Ponad 60 członków Stowarzyszenia wie dobrze, jaką wartość przynosi społeczna aktywność w czasie studiów. Realizowane przez nas projekty są pełne pasji, zaangażowania, którym zawsze towarzyszy dobra zabawa.

Nasza misja to:

„Kreowanie najlepszych studentów i promowanie ich najlepszym firmom oraz instytucjom”

W realizacji misji przyświeca nam sześć głównych haseł tworzących nazwę naszego Stowarzyszenia, są to:

Wiedza

Działalność w stowarzyszeniu wymaga nie tylko niezbędnych podstaw z zakresu nauk ekonomicznych, ale także wszechstronności i świadomości, że tylko ciągłe samokształcenie gwarantuje przyszły sukces.

Inicjatywa

Pomimo cyklicznego charakteru naszych przedsięwzięć, są one niepowtarzalne. Każdego roku kierują nimi inne osoby i poprzez urzeczywistnienie własnej wizji rozwijają projekt. Z roku na rok pojawiają się nowe projekty, tak by nasza oferta była najlepiej dostosowana do potrzeb grup docelowych.

Gotowość

Każdy z naszych członków jest chętny do pomocy i zawsze może liczyć na innych. Profesjonalizm, którym się cechujemy powoduje, że zawsze można na nas liczyć i nie boimy się nawet trudnych przedsięwzięć na ogólnopolską skalę.

Gwarancja

Wiggor daje możliwość kształcenia, tak by każdy z nas, opuszczając mury uczelni był gwarantem dobrego pracownika, który zdobył już doświadczenie praktyczne. Wszystkie zdobyte umiejętności stanowią o naszej sile na rynku pracy i zapewniają pracodawcom sprawdzonego i wykształconego pracownika.

Otwartość

Jesteśmy grupą ludzi, która działa nie tylko po to, by się samokształcić, ale też po to, by sprawiać przyjemność innym. Chcemy być otwarci na ludzi i ich poglądy nie tylko wewnątrz organizacji, ale przede wszystkim w jej otoczeniu, tak by proponować rozwiązania o obustronnych korzyściach.

Rozwój

Rozwój zapewniają nam liczne szkolenia, zarówno te wewnętrzne jak i te przeprowadzane przez kadrę naukową polskich uczelni wyższych, czy organizowane przez najlepsze współpracujące z nami firmy. Nasi patroni merytoryczni gwarantują ciągłe i nieprzerwane poszerzanie wiedzy wszystkich członków naszego stowarzyszenia.